Information angående covid-19

På grund av den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 uppmanar vi våra kunder att följa föreskrifterna nedan.

I anslutning till varje shopping centret finns information om det maximala antalet kunder som får vistas i centret samtidigt. Vi ber även våra kunder att följa nedan uppmaningar. 

Vänligen besöka oss när vi har som minst belastning.

Alla dagar mellan 08:00 - 13:00 & 17:00-23:00

Symptom och sjukdom

Riskera inte att smitta andra. Tvätta händerna ofta och stanna hemma om du är sjuk.

Rengöring 

Vi tvättar regelbundet kortterminaler, utrustning och övrig butiks tillbehör. Stationer med handsprit finns utplacerade i shoppingcentret.

Håll avstånd

Max 1 kund åtgången. Samlas inte i klungor.Vi uppmanar dig att hålla avstånd på minst 1,5–2 m till andra personer. 

Varor

Undvik att röra utrustning eller varor om du inte ska köpa. 

Betalning 

Kort.  


© Copyright FrozenWall